ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมสมัครแข่งขัน Service Robot Contest 2015