ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงซีมีโอ

สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแต่งเพลงซีมีโอ (SEAMEO Songwriting Competition 2010)

+ Information and Entry form
+ Poster

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค