ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

          โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีงาน ประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2552 ติดต่อสอบถามและประสานงานได้ที่ สำนักงาน อพ.สธ.สวนจิตรลดา โทร.02-2821850 และ 02-2820665

เว็บไซต์ : http://www.rspg.or.th/