ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัลการประกวด ตามนโยบายสถานศึกษา 3D

        ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการกิจกรรมการประกวด ตามนโยบายสถานศึกษา 3D เพื่อให้สถานศึกษาได้ตระหนัก ในด้านการมีประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหน่วยงานนั้น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวด ตามนโยบายสถานศึกษา 3D โดย  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดการ และพิธีมอบรางวัลการประกวด ตามนโยบายสถานศึกษา 3D ในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๒
ณ โซนฟอรั่ม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีดังนี้


๑๐.๐๐ น. –  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับรางวัล รายงานตัวและซักซ้อมพิธีการรับรางวัล
๑๓.๐๐ น. –  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียน
             –  ชมการแสดงและนิทรรศการผลงานประกวดเรียงความ การออกแบบเว็บไซต์ และตราสัญลักษณ์(โลโก้)  ตามนโยบายสถานศึกษา 3D
๑๓.๔๕ น. –  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเตรียมการให้การต้อนรับประธานในพิธี
๑๔.๐๐ น. –  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในพิธี  เดินทางถึงบริเวณงาน  เข้านั่งประจำที่
             –  ชมวีดิทัศน์ทัศน์ “นโยบายสถานศึกษา 3D”
             –  พิธีกรเชิญผู้ชนะการประกวด เรียงความ การออกแบบเว็บไซต์ และตราสัญลักษณ์ (โลโก้)สถานศึกษา 3D ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน   
             –  พิธีกรเรียนเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมการประกวด ตามนโยบายสถานศึกษา    3D  
             –  พิธีกรเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเวทีประจำจุดมอบรางวัล
             –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลแก่เจ้าของผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท 
             –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบาย
             –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหารองค์กรหลัก/ หน่วยและผู้เข้ารับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกัน
             –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการประกวดประเภทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลระดับองค์กร/ หน่วยงาน 
๑๕.๐๐ น. –  เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดนโยบายสถานศึกษา 3D  
             –  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

      จึงขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติ กับผู้ชนะการประกวด และชมนิทรรศการผลงานของผู้เข้าประกวด