ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาด และภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Learning to Live to Together”

ขอเชิญร่วมงานแสดงนิทรรศการแสดงผลงานภาพ วาด และภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Learning to Live to Together” ระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด
 ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556