ขอเชิญสถานศึกษาส่ง Best Practices เข้าร่วมประกวด ในโครงการ SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award


ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices)
ในโครงการ SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award—————

ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุ่น
/ (MEXT) องค์การยูเนสโก และธนาคารโตเกียว – มิตซูบิชิ ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการ SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกของซีมีโอ ให้สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) เพื่อใช้เป็นแนวทางที่หลากหลายในการป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติภัย โดยเชิญชวนสถานศึกษาจากกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้ คือ “Education for Disaster Risk Reduction” (การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติภัย)


ทั้งนี้ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด SEAMEO – Japan Education for Sustainable Development (ESD)  Award ได้โดยตรงยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ กำหนดปิดการสมัครภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้

SEAMEO-Japan ESD Award
SEAMEO Secretariat
920 Sukhumvit Road
Klongtoey District
Bangkok 10110, THAILAND
Email:

seameojapan.award@seameo.org

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


รางวัลที่ได้รับ


รางวัลที่ 1


เงินรางวัล US$1,500


A study tour to Japan for four days
(The organizer will sponsor the travel expenses for 4-6 persons which includes roundtrip airfares, accommodation for 3 nights, domestic transportation in Japan, interpreter, and visa fees)


รางวัลที่ 2


เงินรางวัล US$1,000


รางวัลที่ 3


เงินรางวัล US$500


รางวัลพิเศษจากธนาคาร Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.


สำหรับการดำเนินกิจการที่เป็นเลิศซึ่งมาจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 150 คน


เงินรางวัล US$1,000

ดาวน์โหลดใบสมัคร
XXXXXXXXXXXXXXXX