ขอเรียนเชิญครู คณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ "1st International Conference on Active Learning &Teaching and Educa2009"

ขอเรียนเชิญครู คณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “1st International Conference on Active Learning &Teaching and Educa2009”   ในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552  ณ ศูนย์ประชุม BITEC บางนา ผู้สนใจสามารถเข้าเยียมชมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.educa-iclt.com


จาก : สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ