ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม

“ลูกหลานนักเรียนมีความตั้งใจจริง ตอบคำถามโดยอยากให้วิทยากรเกิดกำลังใจในการมาบรรยายพิเศษ ต่างมีความเพียรตามพระราชดำรัสคำสอนของพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าขอชมเชยครูอาจารย์ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ที่มีความมุ่งมั่นและหมั่นดูแลศิษย์ให้เป็นคนดีมีวิชา มีความรับผิดชอบ พรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เป็นความหวังแก่สังคมของคนในชาติได้อย่างมาก”

เมื่อเช้าวันนี้ (6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ ครูผู้ช่วย ลูกหลานนักเรียน รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป’ ณ หอประชุม รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ