ขับเคลื่อน “ไทยนิยม ยั่งยืน” ภาคใต้

วันนี้ (20 เมษายน 2561)  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา – นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” จำนวน 402 เครื่อง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และตัวแทนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทั้งหมด สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการด้านวิชาชีพอย่างทัดเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ และนายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้ง ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและกิจการวิชาการ (Education and Academic Affairs) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มทรู ร่วมส่งมอบและให้กำลังใจครูอาสาฯ สถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมสร้างเด็กดี-เด็กเก่ง” ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป


Written by ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
Photo Facebook: ฝนทอง ทอสายศิลป์
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร