ครม.อนุมัติงบเรียนฟรี

ครม.ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท สนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ว่า ครม.ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

ในจำนวนนี้เป็นงบประมาณที่จัดสรรให้ใช้สนับสนุนโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจำนวน ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่ ศธ.รับผิดชอบมีอยู่ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท แยกเป็นค่าตำราเรียน ๖,๐๐๐ ล้านบาท อุปกรณ์การเรียน ๒,๐๐๐ ล้านบาท เครื่องแบบนักเรียน ๔,๕๐๐ ล้านบาท กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ๔,๐๐๐ ล้านบาท และในส่วนของการศึกษาเอกชน ๑,๕๐๐ ล้านบาท 

สำหรับรายละเอียดการใช้งบประมาณต่างๆ นั้น จะได้มีการประชุมเตรียมการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๒ จากนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศรายการต่างๆ แล้ว สถานศึกษาต่างๆ จึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนจากผู้ปกครองได้อีก โดยจะมีรายละเอียดที่จะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนต่อไป 

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับระบบการศึกษา จึงมีข้อห่วงใยของนักวิชาการที่กังวลว่าจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันเรื่องนโยบายเรียนฟรี อย่างไรก็ตาม นโยบายเรียนฟรีเป็นนโยบายที่รัฐบาลสัญญาประชาคมไว้แล้วกับประชาชน จึงจะต้องทำตามสัญญา ซึ่ง ศธ.จะรับฟังความเห็นต่างๆ มาประกอบการพิจารณา 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะขอให้นักเรียนแสดงความจำนงในการมาขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ไม่ขอรับสิทธิ์ อันจะทำให้เป็นการประหยัดงบประมาณ เพื่อจะได้มีงบประมาณเหลือไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสกว่าได้มากขึ้น.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน