ครูกัลยา ดัน โครงการ 1 บ่อ 1 แสน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา เป็นต้นแบบแก่วิทยาลัยประมงทั่วประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและประมง เข้าร่วม พร้อมทั้ง นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สำหรับการเรียนการสอนที่ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป รวมถึงโครงการบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งขาวแบบ Super Intentive 1 บ่อ 1 แสน ตามนโยบาย Digital Smart Farm โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นต้นแบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการประมงให้เป็น ครัวทะเล สู่โต๊ะอาหารทั่วโลก อย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยยินดีให้การสนับสนุนโครงการดี ๆ ของวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาของการศึกษาไทยร่วมกันต่อไป

“ตั้งแต่ได้รับมอบดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง ได้รับทราบดีว่า โครงการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะสาบสงขลา (อควาเรียม) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการมายาวนาน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจำนวนมาก และไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ศธ. ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอควาเรียมเข้ามาดำเนินพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อ หรือปรับรูปแบบในการใช้ประโยชน์ของอควาเรียม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มทุนและความคุ้มค่า ในการใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน อาทิ โครงการบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งขาวแบบ Super Intentive 1 บ่อ 1 แสน ตามนโยบาย Digital Smart Farm ชมนิทรรศการการแปรรูปอาหาร ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) และปลูกต้นกระดังงาสงขลาเป็นที่ระลึกแก่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เป็นต้น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/8/2563