ครูกัลยา นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานการประชุมบอร์ดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษสำหรับคนพิการ พร้อมด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/3/2564