ครูกัลยา เปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่น 1 พร้อมมอบทุนเรียน-อยู่ฟรี นำร่อง ปวส. 5 วษท. สร้างนักบริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร “ชลกร” รุ่นที่ 1 โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงาน รมช.ศธ. และนายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รมช.ศธ. เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

 

 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินโครงการมาเพียง 1 ปีเศษ แต่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นโครงการที่ทำให้สังคมเกิดการตื่นตัวเห็นความสำคัญและประโยชน์จาก “น้ำ” ซึ่งถือเป็นรากฐานของความยั่งยืนประเทศ จนนำมาสู่การจัดทำหลักสูตร นักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” รุ่นที่ 1 โดยปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเรียนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะเปิดเรียนเป็นครั้งแรก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้ ใน 5 วิทยาลัยฯ นำร่อง ได้แก่

1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
3) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
5) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
และจะขยายไปทุกวิทยาลัยฯ ที่มีความพร้อมในปีการศึกษาต่อไป

 

“หลักสูตรนักบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ หรือ ชลกร มีผู้ให้ความสนใจมาก ทุกคนทุ่มเทในการพัฒนาหลักสูตร จนกระทั่งได้รับการอนุมัติในเวลาเพียง 6 เดือน แสดงให้เห็นว่าทุกคนเห็นประโยชน์ และความสำคัญที่จะต้องมีหลักสูตรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งถือเป็นครั้งแรก และหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่เปิดการเรียนการสอนเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีหน่วยงานรัฐยินดีที่จะสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และสามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

โอกาสนี้ ในฐานะที่กำกับดูแลอาชีวศึกษา ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และผู้ที่พิจารณาและจัดทำหลักสูตร นักบริหารจัดการน้ำฯ หรือ “ชลกร” รุ่น 1 จนเกิดขึ้นได้สำเร็จ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และประเทศชาติ เพราะเรื่อง “น้ำ” ไม่ใช่เฉพาะแต่เกษตรกรเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์ แต่รวมถึงผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจประเทศก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width= width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/5/2564