ครูพี่โอ๊ะชื่นชม ลูกศิษย์ กศน.ปราจีนบุรี สอบผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศ ก้าวเข้าสู่รั้วนักเรียนนายสิบสำเร็จ พร้อมยกให้เป็น “Good Idol” และแรงบันดาลใจสำคัญในการเรียน-พัฒนาตนเอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงเรื่องน่ายินดีที่ลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสอบผ่านการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ รุ่นที่ 324 จังหวัดลพบุรี และเตรียมตัวเป็นนักเรียนนายสิบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป นำความภาคภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัว และเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนนักศึกษา กศน. มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตนเอง ไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้

 width=

“ในนามของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทหาร รุ่น 2561/1 สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง 3 ราย ได้แก่ สิบตรี ธวัชชัย เพ็ชรภาค, พลทหารพิชิต คำแพงศิริรัตน์ และพลทหาร ธีรวุฒิ นาลีคำ โดยหลังจากนี้ จะได้เข้าเรียนต่อในฐานะนักเรียนนายสิบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้

และแน่นอนว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ ครู กศน.ย่อมมีส่วนในการปูพื้นฐานการศึกษา ทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ไปจนถึงทักษะชีวิต ซึ่งในเรื่องของการสร้างคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้เวลา แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะร้อยตรีแมน บุญยงค์ ซึ่งเป็นครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่อบรมบ่มสอนลูกศิษย์ กศน.กลุ่มนี้จนสามารถเข้าเรียนนายสิบดังที่หวังไว้ได้ จึงขอให้ครู กศน.ทุกคน รักษาจิตวิญญาณความเป็นครูไว้เช่นนี้ เพื่อร่วมทลายทุกข้อจำกัดไปกับครูพี่โอ๊ะ และร่วมสร้างคนสู่ความสำเร็จ เป็น “Good Idol” (7G) มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับรุ่นน้องและผู้เรียน กศน.ทุกคน ได้มีความพยายามพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการต่อไป

 width=  width=  width=

ส่วนครูพี่โอ๊ะถือว่า ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษ และทุกความเหนื่อยยากไปจนถึงทุกความสำเร็จของทั้งครูและลูกศิษย์ กศน.ทุกคน ก็เป็นเสมือนพลังใจในการทำงาน ในการสร้างสรรค์และร่วมทำสิ่งดี ๆ ให้กับชาว กศน.อย่างสุดกำลังความสามารถเช่นกัน และเชื่อเสมอว่าน้ำมือของคน กศน. จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/3/2563