ครูพี่โอ๊ะปลื้ม ขยายแพลตฟอร์มออนไลน์กับ 8 เครือข่าย หวังช่วยพัฒนาผู้เรียนช่วงโรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “นำเสนอข้อมูลของพันธมิตร เพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน Online ของ สช.” โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่ายการศึกษาเอกชน 8 แห่ง เข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

 width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตามนโยบายของตน ซึ่งได้มอบให้ สช.นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องปิดสถานศึกษา แต่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการและวางแผนนำระบบออนไลน์เข้าไปหานักเรียนถึงบ้าน “แม้โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” ซึ่งเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สช.ได้เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. https://odlc.opec.go.th/ ที่รวมการเรียนการสอนออนไลน์ของ 5 สถานศึกษาเอกชน ทั้งแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป VDO มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ในทุกกลุ่มสาระวิชา ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์, โรงเรียนมัธยมยานากาวา, โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา และ 168 ติวเตอร์ออนไลน์ เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใชจ่าย

และในวันนี้ เป็นการขยายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน สำนักพิมพ์ และสถาบันต่าง ๆ อีก 8 แห่ง พร้อมที่จะนำแพลตฟอร์มและเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ ที่ทันสมัยและครอบคลุมการเรียนในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้แก่

 width= width=

– อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web portal Aksorn On-Learn ที่เป็นแหล่งรวมสื่อการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ตั้งแต่ 15 พค.-31 ตค.2563

– เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด สนับสนุนเนื้อหาบทเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา กว่า 150 บทเรียน สื่อวิดีทัศน์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนการติวข้อสอบในทุกระดับ ตั้งแต่ 1 กค.-31 ตค.2563 รวมทั้งระบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมรองรับระบบในระยะต่อไป

– อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมแชร์การอบรมครู ป.1-6 วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และคลิปบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-6 ประกอบการใช้หนังสือ Young star กว่า 160 ตอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด

นอกจากนี้ อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พัฒนาระบบ eDLRU ใน 8 กลุ่มสาระ ของนักเรียนทั่วไป ป.1-6 และสำหรับนักเรียนต้องการพิเศษ, บทเรียนและห้องเรียนออนไลน์ 7 บทเรียน, คลิปการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครู อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การนำหลักสูตรไปใช้ เป็นต้น รวมทั้งบทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.1-3 ในระยะเวลา 3 เดือน

– ไอดี ไดร์ฟ จำกัด สนับสนุนแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในโรงเรียน อาทิ ข้อมูลนักเรียน การบริหารจัดการ เป็นต้น และการอบรมครู ให้สามารถออกแบบเนื้อหาออนไลน์ได้เอง ผ่านระบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (School Communication : SCOM) ซึ่งเชื่อมต่อหลักสูตรระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เชื่อมโยงหลักสูตร การออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบและสร้างวิดีโอ เพิ่มเอกสารได้อย่างหลากหลาย จัดการเรียนออนไลน์ แบบ Realtime, live, streaming ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จัดสอบ และประเมินผล ออกใบรับรอง เป็นต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 พค.2563 – 1 เมย.2564)

– สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สนับสนุนคลังความรู้และสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SciMath (www.scimath.org) ทั้งในรูปแบบวิดิทัศน์และภาพ บทความ โครงงานวิทยาศาสตร์ e-book เกมวิทยาศาสตร์ แอพพลิเคชัน สำหรับครูและนักเรียน ป.1-ม.6 กว่า 5,000 รายการ เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 พค.2563 – 1 เมย.2564)

– สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (วพ.) อนุญาตให้ดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระวิชา ป.1-ม.6 ได้ทาง wpp.co.th พร้อมสิ่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Powerpoint แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ตลอดจนดาวน์โหลดหนังสือเรียน e-book รายวิชาพื้นฐาน ทุกระดับชั้น เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 พค.2563 – 1 เมย.2564)

– ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จำกัด สนับสนุนแอพพลิเคชัน Easy learning music application พร้อมคู่มือ และวิธีสอน ซึ่งเป็นสื่อการสอนบรรเลงดนตรีสากลอย่างถูกต้อง ทั้งเปียโน ระดับ ป.1-ม.6, วงสตริงคอมโบ๊ อาทิ กีต้าร์โปร่ง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และเปียโน, วงโยธวาทิต เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนให้เรียนเปียโนแอพพลิเคชัน Easy learning music application ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ (User) จำนวน 100,000 user เป็นเวลา 6 เดือน (1 กค.-30 ธค.2563)

– โรงเรียนทิวไผ่งาม และนานาชาติ แคนาเดียน ประเทศไทย สนับสนุนระบบเทคโนโลยี “ห้องเรียนเสมือนจริง” ผ่านระบบออนไลน์ รองรับจำนวนผู้เรียน 40 คน พร้อมอบรมครูให้สามารถผ่านห้องเรียนเสมือนจริงได้ด้วยตนเอง และสนับสนุนการเรียนการสอน 8 สาระวิชา ระดับ ป.1-ม.6 เป็นระยะเวลา 1 ปี (5 พค.2563 – 4 พค.2564)

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

“การนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ ของทั้ง 8 โรงเรียนและภาคเอกชน ถือว่ามีทั้งเนื้อหาและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนnุกสาระวิชา ตั้งแต่อนุบาล-ม.6 รวมทั้งการจัดหลักสูตร การจัดห้องเรียนด้วยแอพพลิเคชัน แบบฝึกหัด ข้อสอบ และการประเมินผล รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ มากไปกว่านั้น คือการพัฒนาและประเมินผลคุณครูผู้สอน รวมถึงการติวเสริมจากผลสอบ O-NET ซึ่งได้ขอให้เพิ่มวิชาภาษาไทยในระบบติว O-NET เพื่อพัฒนาและลดข้อห่วงใยของชาวโรงเรียนเอกชนต่อไป

ทั้งนี้ ต้องบอกว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ มักมีโอกาสดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ ดังเช่นความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทองของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอกชนต่าง ๆ และผู้ปกครอง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนเล็ก ๆ ที่จะได้เรียนจากระบบออนไลน์ จากบทเรียนที่มีมาตรฐานและทันสมัย มีครูที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ในทุกสาระวิชาครอบคลุมทั้ง Hard Skill และ Soft skill ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์: รายงาน
30/4/2563