ครูพี่โอ๊ะปลื้ม นศ.กศน.นาดี มุมานะเรียนออนไลน์ผ่าน ETV- Google Classroom อย่างมีความสุข จนจบการศึกษามัธยมปลาย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวสุภาพร ละม่อม นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความดีใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก โดยมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอดี พร้อมด้วยนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาดี ครูและบุคลากร กศน. เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับนางสาวสุภาพร ละม่อม ถือเป็นนักศึกษา กศน.ตัวอย่าง ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ในขณะเดียวกัน ก็ได้ทำงานที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อหารายได้ดูแลตนเองและครอบครัวไปพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ กศน.อำเภอนาดี ที่ผ่านมาใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) พร้อมกับสื่อสารและปรึกษาครูผ่านทางระบบ Google Classroom ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลกับเพื่อนในชั้นเรียนอย่างสนุกสนาน

ในส่วนของ Google Classroom เป็นเครื่องมือใน Google Apps for Education ที่ช่วยให้ครูสร้างชั้นเรียนและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการสื่อสารที่สะดวก แจกจ่ายและมอบหมายงาน ตลอดจนให้ความคิดเห็น และดูทุกอย่างได้ในที่เดียว ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.นำมาใช้จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ทั้งในยามปกติ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากเป็นระบบที่รองรับการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกับการพบกลุ่ม ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

 width=  width=

“นักศึกษา กศน.คนนี้ เป็นคนที่มีความขยันและมุมานะมาก ทั้งยังมีความตั้งใจใฝ่เรียนอย่างมีความสุข และมีเป้าหมายที่จะเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้มีงานทำที่มั่นคง มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว จึงได้มอบให้ ผอ.กศน.อำเภอนาดี ประสานสถานศึกษาด้านวิชาชีพในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีความตั้งใจเรียนได้ไปยังจุดหมายที่หวังไว้ นอกจากนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครองอำเภอนาดี ให้การช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้และครอบครัวผู้ยากไร้อื่น ๆ อาทิ ด้านที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย โดยเฉพาะสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ กศน. ตามนโยบายโรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด ซึ่งตนพยายามผลักดันให้มีการเผยแพร่เนื้อหาทั้งในส่วนของวิชาการ วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ ที่ทันสมัย ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของ กศน.ให้ได้มากที่สุด ที่จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยต่อไป และในเร็ว ๆ นี้ จะได้ทดลองออกอากาศรายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน. ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 37 เป็นเวลา 6 เดือนด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โดยมีช่องทางการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ที่หลากหลาย ดังนี้
– ดาวเทียมผ่านระบบ KU-Band ทั้งกล่องรับสัญญาณ GMMZ และ GOOD TV ช่อง 185, True Visions ช่อง 180 และ 371, Sunbox ช่อง 117, PSI รุ่น OK ช่อง 110, รวมทั้งกล่องรับสัญญาณ DTV-HD1, D-Touch, KE10, White Box, D-Khom และ D-Khom Plus ช่อง 185
– ระบบ IPTV ทั้ง 3BB ช่อง 99 และ TOT ช่อง 551
– สื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan page “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” และเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/5/2563