ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังโควิด-19 และเครือข่าย Good Partnership พร้อมฝาก กศน.ช่วยดูแล เป็นหูเป็นตาให้กับผู้สูงอายุ-คนในชุมชน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมบ้านนักศึกษา กศน.- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่าย Good Partnership โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล (รพ.สต.) จุดบริการอาสาประชาชน และวัด ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางสุรางรัตน์ พ่วงพี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอบ้านสร้าง ตลอดจนครูและบุคลากร กศน. สาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลและผู้บริหารทุกกระทรวง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งเชิงการป้องกัน การดูแลรักษา และการเยียวยาประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบให้ดีที่สุด และแม้ว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จะรายงานว่าในวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยลดลง และไม่มีผู้เสียชีวิตมาเป็นวันที่ 2 แล้ว แต่ก็อย่าชะล่าใจ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเช่นเดิม โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง ในช่วงอายุ 20-39 ปี ที่มีความเสี่ยงการติดและแพร่เชื้อไวรัสนี้ ส่วนผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว ขอเชิญชวนบริจาคพลาสมา ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป

 width= width= width= width= width=

ในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารและน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจฯ ท่าข้าวศิริชัย ต.บางกระเบา โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง ผู้บริหาร กศน. และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สต.บางกระเบา รพ.สต.บางแตน และ รพ.สต.บางพลวง ซึ่งต้องขอเชิดชูในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้การดูแลและสร้างความอบอุ่นใจ ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี ถือเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดีของสำนักงาน กศน. และกระทรวงศึกษาธิการ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัย ในโอกาสนี้ ได้กราบนมัสการพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบางกระเบาและวัดบางแตน พร้อมถวายหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ด้วย

จากนั้น เดินทางต่อไปยังจุดบริการอาสาเพื่อประชาชน ตลาดไนท์พลาซ่า เพื่อเยี่ยมนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้ร่วมทำหน้ากากอนามัยถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชน พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ (98 ปี, 68 ปี) ซึ่งมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวและมีโรคประจำตัว แต่ต้องอยู่กันเพียงลำพัง เพราะลูกชายทำงานต่างจังหวัด จึงได้มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และได้มอบให้ กศน.อำเภอบ้านสร้าง มาดูแลช่วยเหลือเป็นระยะด้วย

 width= width= width= width= width=

“ในสภาวะการณ์เช่นนี้ ครูและบุคลากร กศน. ถือเป็นกำลังสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ยิ่งจะต้องคอยเป็นหูเป็นตา เพื่อรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้ และป้องกันผู้ไม่หวังดีมาหลอกลวง ฉวยโอกาส ของประชาชนไปได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
อิทธิพล รุ่งก่อน: กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/4/2563