ครูพี่โอ๊ะลุยพื้นที่ศรีมหาโพธิ ปลื้มบุคลากร กศน.-มท.-อสม.ทำงานเข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงวัดสู่การพัฒนาคน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน บุคลากรสาธารณสุข นักศึกษา กศน. ผู้สูงอายุ และกราบนมัสการพระภิกษุ ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ ครู และบุคลากร กศน. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมคณะโดยตลอด ซึ่งในช่วงเช้า ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณหน้าบริษัทมัยสโต้ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบุคลากรสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล (รพ.สต.) บ้านปรือวายใหญ่ และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตลอดจนเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.ระดับประถมศึกษา ผู้สูงอายุ และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหม่ ตำบลหนองโพรง

จากนั้นเดินทางต่อไปยังตำบลกรอกสมบูรณ์ โดยได้ไปให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.สต.บ้านครองรั้ง และ รพ.สต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดใหม่นาบุญ และในช่วงบ่ายได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ผู้สูงอายุ ที่ตำบลท่าตูม ก่อนเดินทางต่อไปยัง รพ.สต.ท่าตูม, รพ.สต.บ้านหนองปรือน้อย และ รพ.สต.หัวหว้า

 width= width= width= width= width=

“สิ่งหนึ่งที่เกิดความประทับใจ นอกเหนือจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในอำเภอศรีมหาโพธิ โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ที่อุทิศตนอุทิศเวลา เพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งยังมอบบทเพลงประจำใจของ อสม. “มาร์ช อสม.” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐมนตรี ในฐานะเครือข่ายที่ดีของ กศน. (Good partnership) แล้ว

ยังรู้สึกประทับใจต่อการให้ความสำคัญกับวัดและพระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตของประชาชน ดังเช่นในอดีต ที่ใช้หลัก “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือบวร เป็นหลักคิดในการจัดการศึกษาเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วน มาช่วยกันในเรื่องการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีความพร้อมรอบด้าน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 วัดก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจ มีหลักธรรมคำสอนที่เราสามารถนำมาใช้ ให้เกิดความรู้เท่าทันเทคโลยี สื่อสังคมออนไลน์ และแม้กระทั่งโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ อย่าง โควิด-19 ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: กราฟิก
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/4/2563