ครูพี่โอ๊ะห่วงใยชาว กศน.นาดี ฝากสร้างความคุ้นเคยกับชีวิตวิถีใหม่ ใส่หน้ากาก-เว้นระยะห่างเป็นประจำสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาพื้นฐาน ตลอดจนผู้สูงอายุ โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาดี ครู และบุคลากร กศน. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่อำเภอนาดีท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นการทำงานร่วมกันของ Good partnership ของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องขอแสดงความชื่นชมทุกภาคส่วน ที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชาว กศน.อำเภอนาดี และปราจีนบุรี ได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชน ตามบทบาทหน้าที่ ศักยภาพ องค์ความรู้ และกลไกการทำงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่เช่นกัน

“วันนี้ที่จุดตรวจฯ บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แล้ว พร้อมขอฝากความห่วงใยไปถึงชาว กศน. และประชาชน เกี่ยวกับการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ราะบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยพยายามสร้างความคุ้นเคยกับการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่างด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/5/2563