ครูพี่โอ๊ะห่วงใยประชาชนลงทะเบียนเยียวยาโควิด หวังให้ กศน.ช่วยบริการข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การช่วยเหลือของรัฐบาล

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความห่วงใยประชาชนต่อการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ตามมาตรการของรัฐบาลสำหรับดูแลและเยียวยาแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

 width=

“จากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การเปิดระบบให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน-พฤษภาคม)

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติจำนวนกว่า 3 ล้านคน เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง จึงมอบหมายนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เร่งดำเนินการให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่งทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร บริการให้ความช่วยเหลือ และเอื้ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงการดูแลป้องกันสุขภาพอนามัย และการรักษาระยะห่างเป็นหลัก ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดมาตรการ ช่องทางการลงทะเบียนที่ถูกต้อง คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิและหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ ไปจนถึงการตรวจสอบสิทธิภายหลังการลงทะเบียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามเป้าหมายของรัฐบาลให้ได้มากที่สุด

 width=  width=  width=

เชื่อว่า ณ เวลานี้ คงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการช่วยเหลือดูแล และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ตามกำลังความสามารถที่มีอยู่ สิ่งสำคัญคือ การให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าต่อสู้กับเชื้อไวรัสเพื่อชาวไทยอย่างหามรุ่งหามค่ำ และไม่ได้กลับบ้านไปอยู่พร้อมหน้าครอบครัว จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/3/2563