ครูพี่โอ๊ะเดินหน้าลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นศ.กศน.-ผู้สูงอายุ-ด่านตรวจ-รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา กศน.หลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมหมาย ปราณี สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น บุคลากร กศน. และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรม

 width=  width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานสาธารณสุข ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน., ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตลอดจนประกาศและคำสั่งของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้กำลังใจและถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ พร้อมนำอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่กลายเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดท้าวอู่ทอง และวัดป่ามะไฟ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด เครื่องอุปโภาคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดตรวจหนองชะอม และบุคลากรสาธารณสุข รพ.สต.โคกไม้ลาย และ รพ.สต.บ้านยาง ที่ต้องทำงานตลอดเวลา เพื่อดูแลเฝ้าระวังชาวปราจีนบุรีให้ปลอดภัยจากวิกฤตนี้

 width=  width=  width=  width=

“วันนี้ได้พบปะกับนักศึกษา กศน. และผู้สูงอายุ (72 ปี, 74 ปี) ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ ในตำบลโคกไม้ลาย ซึ่งทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงได้เน้นย้ำถึงการดูแลตนเองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ลูกหลานช่วยดูแลเป็นพิเศษด้วย พร้อมขอให้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ออนไลน์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กศน. ซึ่งนำรายการความรู้เสริมทักษะต่าง ๆ ยกมาให้ทุกคนได้เรียน ได้รู้ ถึงหน้าจอที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาษาเพื่ออาชีพ รายการเพื่อผู้สูงอายุ รายการเสริมทักษะสำหรับผู้พิการ รายการทักษะอาชีพดิจิทัล เป็นต้น

โดยมีช่องทางการรับชม สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กระทรวงศึกษาธิการ

1. ชุดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND
– GMMZ ช่อง 185

– Good TV ช่อง 185

– DTV-HD 1 ช่อง 185

– PSI ช่อง 110

– TOT IPTV ช่อง 551

2. ระบบ (IPTV Internet Protocal Television) ช่อง 99

3. TOT IPTV ช่อง 551

4. True Visions ช่อง 371 HD

5. เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

6. สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, Facebook “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล”

นอกจากนี้ ได้นมัสการเจ้าอาวาสวัดท้าวอู่ทองและวัดป่ามะไฟ ซึ่งวัดป่ามะไฟได้ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด เป็นประจำทุกวัน

ท้ายสุดนี้ ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในช่วงนี้ พวกท่านคือ Good Idol ประจำใจครูพี่โอ๊ะ ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อปกป้องดูแลจังหวัดปราจีนบุรี ให้รอดปลอดภัยจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก และในฐานะคนปราจีนบุรี ขอเชิญชวนชาวปราจีนบุรีทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อให้ปราจีนบุรีรอดปลอดภัยจากโควิด-19 ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนทำตัวเองให้แข็งแรง ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงออกนอกบ้าน ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพียงเท่านี้ ก็ถือว่าช่วยแบ่งเบางานของเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานอย่างหนักได้แล้ว” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/4/2563