ครูพี่โอ๊ะเผยสอบปลายภาค กศน.ราบรื่น ตั้งจุดคัดกรองทุกสนามสอบ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 อย่างเข้มข้น

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ว่า ทุกสนามสอบได้นำนโยบายและข้อห่วงใยของตน ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ Covid-19 ไปสู่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบเป็นนโยบายให้ กศน.ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค Covid-19 โดยประสานความร่วมมือกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งจุดคัดกรองโรค วัดไข้ เพื่อกรองคนกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าห้องสอบ จัดวางเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้สอบ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

นอกจากนี้ ยังพบว่าหลายสนามสอบได้ระดมสรรพกำลัง และนำวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโรค มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายส่วน อาทิ ขอความร่วมมือลูกเสือวิสามัญ กศน.ช่วยอำนวยความสะดวก ที่สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ พร้อมนำข้อสอบและกระดาษคำตอบไปตากแดดฆ่าเชื้อ, กศน.อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จัดห้องสอบพิเศษสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยง โดยสอบภายใต้เงาร่มไม้ อากาศปลอดโปร่งและถ่ายเทสะดวก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าแม้สนามสอบ กศน.อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนวัดลำเหย จะมีน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก แต่นักศึกษาก็ยังลุยน้ำมาสอบตามปกติ และ ที่สนามสอบโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักศึกษาอุ้มลูกน้อยมาเข้าห้องสอบด้วย

 width=  width=  width=  width=  width= width=

“ขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.ทั่วประเทศ ตลอดจนกรรมการสอบทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเท และระดมสรรพกำลัง เพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาค กศน.ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ Covid-19 และกระแสข่าวลือ ข่าวลวงอย่างมากมาย ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พร้อมฝากให้ครู กศน.ทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีในการเสพสื่อและข้อมูลข่าวสาร โดยขอให้กลั่นกรอง คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และตั้งสติให้ดีก่อนที่จะส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลใด ๆ และในขณะเดียวกัน ก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ซึ่งควรจะใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=  width=  width=  width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ กศน.: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/3/2563