ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมจุดตรวจฯ ศรีมหาโพธิ การทำงานราบรื่นด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน-ประชาชนร่วมมือดี หวังประเทศกลับคืนสภาวะปกติในอนาคตอันใกล้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริเวณหน้าบริษัทมัยสโต้ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีมหาโพธิ ครู และบุคลากร กศน. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังฯ ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้ได้เห็นศักยภาพของทั้งเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชน ชุมชน และการเมืองท้องถิ่น ทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือกัน และทำหน้าที่ของตนเองอย่าเต็มที่เท่าที่จะทำได้ เพื่อความสงบเรียบร้อย ปราศจากโรคระบาด และความสุขของคนในจังหวัดปราจีนบุรีภาพรวม

เช่นเดียวกับที่จุดตรวจฯ อำเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง โดยในวันนี้สถานการณ์ปกติดี ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี และการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้นำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม มาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละทุ่มเททำงาน เพื่อชาวศรีมหาโพธิด้วยความตั้งใจ

“ขอย้ำอีกครั้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อระดมสรรพกำลังและบูรณาการการทำงาน ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และมีการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างยั่งยืน ในยามที่เข้าสู่สภาวะปกติต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ

 width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
อิทธิพล รุ่งก่อน: กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/4/2563