ครูพี่โอ๊ะ ชื่นชมพลังความร่วมมือฝ่าโควิดของประจันตคาม ขอประชาชนปฏิบัติตามมาตรการต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่อย่างสมดุล ทั้งตนเอง-ครอบครัว-การงาน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางรุจิมา ปรัชญาโนทัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประจันตคาม ตลอดจนครูและบุคลากร กศน. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษา กศน.อำเภอประจันตคาม ผู้สูงอายุ พระภิกษุ และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอประจันตคาม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในเขตอำเภอประจันตคามหลายจุด ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตลอดจนน้ำดื่มและเครื่องบริโภค แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเกอประจันตคาม เป็นจุดแรก โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เสียสละทุ่มเททำงานดูแลประชาชนชาวประจันตคามและปราจีนบุรี ให้ห่างไกลโควิด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

 

 width= width=  width=

จากนั้นได้เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. ที่ตำบลประจันตคาม และตำบลดงบัง พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตำบลบุฝ้าย พบว่านักศึกษาและประชาชนยังมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ประสบปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ทำให้ต้องออกเรียนกลางคัน จึงได้ประสานกับเครือข่ายของสำนักงาน กศน. ทั้งผู้นำท้องถิ่น และ อสม. เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ สุขอนามัย การป้องกันระวังตัว การคุมกำเนิด เป็นต้น

ในส่วนของสำนักงาน กศน.อำเภอประจันตคาม ต้องให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้ทำมาหากินได้ ปลูกผักเป็น และสอดแทรกไว้ในการเรียนขั้นพื้นฐานควบคู่ทักษะอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ติดตัว สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งได้รวบรวมไว้ในรายการของทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเนื้อหาสาระความรู้ขั้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ ทักษะดิจิทัล ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ไปจนถึงการดูแลผู้สูงอายุ และการประกอบอาหารออนไลน์ ที่จะทำกินที่บ้านก็ได้ ทำขายก็ดี เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าไปเรียนได้ง่าย ๆ เพียงเปิดโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเดินทางไปไหน

โดยมีช่องทางการรับชมรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่หลากหลาย ดังนี้
– ดาวเทียมผ่านระบบ KU-Band ทั้งกล่องรับสัญญาณ GMMZ และ GOOD TV ช่อง 185, True Visions ช่อง 180 และ 371, Sunbox ช่อง 117, PSI รุ่น OK ช่อง 110, รวมทั้งกล่องรับสัญญาณ DTV-HD1, D-Touch, KE10, White Box, D-Khom และ D-Khom Plus ช่อง 185
– ระบบ IPTV ทั้ง 3BB ช่อง 99 และ TOT ช่อง 551
– สื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan page “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” และเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้นมัสการเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม ณ วัดโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย พร้อมถวายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องดื่ม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ที่ รพ.สต.บุฝ้าย รพ.สต.หนองคีม รพ.สต.หนองข้าวหลาม และ รพ.สต.บ้านโนน ซึ่งดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างดี

 width= width= width= width= width=

“ขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกความร่วมมือร่วมใจ ที่ดูแลประชาชนชาวประจันตคาม ทั้งด้านความปลอดภัย ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.ซึ่งได้มอบให้สำนักงาน กศน.อำเภอประจันตคาม ประสานกับเครือข่ายการทำงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาและประชาชนที่ยังยากจน หรือมีลูกเมื่อไม่พร้อม โดยจะต้องส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่รอบบ้าน อาทิ กระถิน ชะอม พร้อมเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินในครอบครัว หรืออาชีพอื่น ๆ ตามบริบทท้องถิ่น ในส่วนของสำนักงาน กศน. ตนจะหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร เพื่อลดการเกิดแม่วัยใส ต่อไป

ณ เวลานี้ เป็นเวลาของความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล อย่างเคร่งครัด เราจะประมาทไม่ได้ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พยายามปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) อาทิ ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ปรับอาชีพและการทำงานให้ทันสถานการณ์ ซึ่งวิถีใหม่วิถีชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไร อยู่ที่เราออกแบบทั้งตัวเราเอง ครอบครัว และการงาน ให้มีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=
 

ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: สรุป/รายงาน
25/4/2563