ครูพี่โอ๊ะ บันทึกเทปทำอาหารต้านโควิด เผยแพร่ออนไลน์ทางช่อง ETV หวังสร้างความอบอุ่นในครอบครัว-ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปรายการทำอาหารเมนูสุขภาพ “เสมา3 ต้านโควิด” ณ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กรุงเทพมหานคร และบุคลากร กศน.เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กศน.มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกช่วงวัย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะทักษะด้านการประกอบอาหาร ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำนักงาน กศน. สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อทำอาหารปรุงสุกรับประทานกับคนในครอบครัว โดยใช้สมุนไพร พืชผักต่าง ๆ ที่มีทั้งประโยชน์ต่อร่างกาย และมีสรรพคุณทางยา มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และต้านเชื้อไวรัส นอกจากนี้ ในหลาย ๆ เมนู ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาไม่สูง สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในช่องทางต่าง ๆ ได้ อาทิ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ของ กศน. หรือ OOCC (Onie Online Commerce Center) เป็นต้น

“เมนูส่วนใหญ่ ยังคงเป็นอาหารไทยจานร้อน รวมถึงเครื่องดื่มและขนมหวาน ที่เน้นพืชผัก สมุนไพรไทย หาได้ตามท้องตลาด และมีขั้นตอนการปรุงไม่ยุ่งยากนัก เหมาะกับสมาชิกทุกคนทุกวัยในบ้าน ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นของครอบครัว พร้อม ๆ กับสามารถเสริมเติมแต่ง ดัดแปลงไปสู่การประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี โดย กศน.เปิดโลกแห่งการเรียนรู้อาชีพออนไลน์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งคัดสรรสาระความรู้ดี ๆ มาให้ถึงหน้าจอที่บ้าน อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความรู้หลากหลายสาขาแก่ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทักษะ (Reskill) พัฒนาตนเอง (Upskill) การดูแลผู้สูงอายุ รายการ ETV ติวเข้มออนไลน์ (เมษายน-มิถุนายน 2563) เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณในพลังความร่วมมือร่วมใจของชาว กศน.ทั่วประเทศ ที่นำแนวทางของรัฐมนตรีไปให้การช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยขอให้ยังคงรักษาวินัยในการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว พร้อมหมั่นออกกำลังกาย และติดตามข่าวสารของทางราชการ เพื่อร่วมนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตไวรัส Covid-19 ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=

โดยมีช่องทางการรับชมรายการและสาระดี ๆ ได้ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

– ดาวเทียมผ่านระบบ KU-Band ทั้งกล่องรับสัญญาณ GMMZ และ GOOD TV ช่อง 185, True Visions ช่อง 180 และ 371, Sunbox ช่อง 117, PSI รุ่น OK ช่อง 110, รวมทั้งกล่องรับสัญญาณ DTV-HD1, D-Touch, KE10, White Box, D-Khom และ D-Khom Plus ช่อง 185
– ระบบ IPTV ทั้ง 3BB ช่อง 99 และ TOT ช่อง 551
– สื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan page “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์” ในรูปแบบรายการสดผ่านระบบ Streaming และรายการย้อนหลังทางสถานีโทรทัศน์, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” และเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในรูปแบบรายการสดออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถดูซ้ำได้ตามความต้องการ width=  width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/4/2563