ครูพี่โอ๊ะ ยกนิ้วให้ กศน.โคราช ติวเข้มครู กศน.พันธุ์พิเศษนำสื่อเทคโนโลยีช่วยจัดการเรียนการสอน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความชื่นชมในการเตรียมความพร้อม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปรับตัวเท่าทันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

 width=

“เชื่อมั่นว่าโครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา จะช่วยพัฒนาครู กศน.และบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทำให้มีชุดการเรียนรู้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Online/Offline สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู กศน. ที่จะลงพื้นที่ไปจัดการเรียนรู้ ณ กศน.ตำบล 289 แห่งใน 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา

ขอขอบคุณจากใจของรัฐมนตรีคนนี้ ที่ชาว กศน.นครราชสีมา ถือเป็นกำลังสำคัญและร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาและประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน ที่ทำให้แม้โรงเรียนหยุด แต่ความรู้ไม่หยุด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดการอบรมใน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา มี กศน.อำเภอ เป็นสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 32 แห่ง มีนักศึกษาหลักหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38,205 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 835 คน ส่วนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้งการพบกลุ่ม, แบบชั้นเรียน, แบบทางไกลและแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมการนำสื่อเทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย
 width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพและข้อมูล: มติชน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/6/2563