ครูพี่โอ๊ะ เปิดสรรพคุณผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย เป็นทั้งอาหาร – มีฤทธิ์เป็นยา ต้าน COVID-19

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ สาธิตการทำอาหารไทยต้าน COVID-19 ในรายการ “เสมา 3 ต้านโควิด” พร้อมเปิดสรรคุณผัก ผลไม้ และสมุนไพรไทย เสริมภูมิป้องกันไวรัสด้วยอาหารที่มีฤทธิ์เป็นยา โดยขอเชิญชวนชาว กศน.และประชาชน ดูแลสุขภาพและอาหารการกินที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตลอดจนรักษาอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งโรคอื่นๆ ด้วย

 width= width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

 


นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล: สำนักงาน กศน.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/5/2563