ครูพี่โอ๊ะ เยี่ยมให้กำลังใจ กศน.จังหวัดราชบุรี ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชภุมารี ให้เป็น Digital Library” ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมือราชบุรี ถือเป็นการตอกย้ำความใส่ใจต่อการทำงานอย่างรอบด้าน

 width= width=  width=

“ไม่ว่าจะลงพื้นที่จังหวัดใด หากยังอยู่ในเวลาราชการ ก็ต้องการที่จะดูแล รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นอย่างเต็มที่ และเมื่อทราบว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ที่อำเภอโพธาราม จึงมาเยี่ยมให้กำลังใจชาว กศน. เพื่อได้ให้เห็นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ในช่วงนี้ พร้อมรับฟังการดำเนินงานในการรับสมัครผู้เรียน และเตรียมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19

ซึ่งพบว่า ผู้บริหาร และบุคลากร ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่าง โดยเฉพาะ การปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ใช้งานตั้งแต่ปี 2520 แล้ว เป็นไปตามกรอบเวลา และระเบียบของทางราชการ จึงขอให้ชาว กศน.ราชบุรี มุ่งมั่นและตั้งใจจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวทันโลกอยู่เสมอ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/6/2563