ครูโอ๊ะเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจโควิด อ.ประจันตคาม เชื่อในศักยภาพทุกภาคส่วน นำพาชาวปราจีนบุรีฝ่าวิกฤตได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเกอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานที่ดีของสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางรุจิมา ปรัชญาโนทัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประจันตคาม ตลอดจนครูและบุคลากร กศน. เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอประจันตคาม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ต้องการมาเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจฯ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเกอประจันตคาม ซึ่งทำงานอย่างเข้มแข็งตลอดเวลา ทำให้ได้เห็นศักยภาพ และการบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของทุกคนทุกฝ่าย ทั้งในด้านความปลอดภัย ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ด้านการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ปรับรูปแบบการเรียนของนักศึกษา กศน.สู่ระบบออนไลน์ และครู บุคลากร กศน. ที่มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการของรัฐบาล ทั้งในการปฏิบัติตน และมาตรการเยียวยา อย่างถูกต้อง ตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ width=

 width=

“แม้รายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะพบว่า ในวันที่ 24 เมษายน 2563 จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย ก็ขออย่าเพิ่งประมาท ขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการต่อไป ส่วนผู้ที่มีประวัติเสี่ยง ขณะนี้ ศบค.ได้ปรับเกณ์การตรวจโรคโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ มีไข้ร่วมกับอาการไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, เหนื่อยหอบ, อาการปอดอักเสบ, มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง, มีอาชีพเสี่ยง, ไปสถานที่ที่ชุมชนที่มีการรวมตัว และสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อให้ประชาขนเข้าถึงการตรวจได้มากขึ้นตามสิทธิการรักษามากขึ้น

สำหรับกรณีการแจกอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ขอให้ยึดหลักเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และจัดระบบการจัดการไม่ให้เกิดความแออัด อาทิ การตรวจสอบความต้องการของชุมชนและจำนวนคน การจัดแบ่งจุดและเวลารับสิ่งของ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะ การกำหนดจำนวนคนเข้ารับของ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายในพื้นที่อำเภอประจันตคาม และขอเป็นกำลังใจในการดูแลประชาชนให้ห่างไกลโควิด ให้การทำงานมีแต่ความราบรื่น ประสบความสำเร็จ และทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/4/2563