คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้

การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นการส่วนตัวที่จะดำเนินการประเมินสุขภาพจิตศึกษา (psychoeducational evaluation) ของลูกคุณเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ความพยายามและเงินอย่างมาก  การที่จะหาใครซักคนที่มีความสามารถ  ให้ถามหาคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆ หรือทีมงานของโรงเรียน  บางทีคุณต้องการที่จะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งคน ก่อนที่จะเลือกบุคคลซึ่งจะทำการประเมินกับลูกชายของคุณ  ถ้าคุณได้คำแนะนำจากใครบางคนภายนอกโรงเรียน ให้แน่ใจว่าผู้ประเมินส่วนตัวนั้นมีคุณสมบัติและ/หรือมีความน่าเชื่อถืออย่างที่รัฐหรือเขตการศึกษาต้องการ


 


ก่อนการจ้างผู้เชี่ยวชาญทำการทดสอบสุขภาพจิตศึกษา คุณอาจต้องการสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านอาชีพ  กระบวนการและค่าธรรมเนียม  ผลตอบกลับจะทำให้คุณสามารถคัดกรองได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถอันถูกต้องและดูว่าคุณรู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานกับเธอหรือเปล่า  และเพื่อให้ค้นพบว่าอะไรที่มี “การจับคู่ผิด” อย่างมากกับความต้องการของลูกคุณ  บทสนทนาสามารถช่วยให้คุณตระเตรียมลูกของคุณสำหรับกระบวนการประเมินด้วยเหมือนกัน


 


คุณจะเตรียมตัวสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประเมินได้ดีขึ้น  ถ้าคุณมีข้อมูลเบื้องหลังบางอย่างเกี่ยวกับการประเมินสำหรับการเข้าเกณฑ์การศึกษาพิเศษและ/หรือการบกพร่องทางการเรียนรู้    ให้อ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วย จะช่วยให้คุณกำหนดความคาดหวังและเป้าหมายเป็นการเฉพาะสำหรับการประเมินด้วยเหมือนกัน


 


เพื่อที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากบทสนทนาเริ่มแรกกับผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านสุขภาพจิตศึกษา  คุณอาจต้องการที่จะมีความเข้าใจพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับว่า ทำไมและอย่างไรต้องดำเนินการประเมินการบกพร่องทางการเรียนรู้  และวิธีที่จะเข้าใจผล  เราแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณควรอ่านหรือทบทวนบทความอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินก่อนที่คุณจะสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน


 


ก่อนสัมภาษณ์: คำถามที่จะถามตัวคุณเอง


ในขอบเขตไหนที่ฉันสงสัยว่าลูกของฉันอาจจะมีการบกพร่องทางการเรียนรู้
* ความประพฤติใดที่ฉันสังเกตเห็นและมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับมัน


ข้อมูลใดเกี่ยวกับลูกที่ฉันมีซึ่งอาจจะช่วยนักวิชาชีพได้
*มีข้อสังเกตอะไรที่ฉันสามารถเสนอเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน  บุคลิกภาพหรือนิสัย


ใจคอ  ชอบหรือไม่ชอบทางวิชาการหรืออุปนิสัยอื่นๆ


ฉันต้องการจะเรียนรู้อะไรจากการประเมิน
*ขอบเขตทักษะทางวิชาการเฉพาะอะไรซึ่งมีผลการปฏิบัติที่โรงเรียนต่ำกว่าเพื่อนรุ่น


ราวคราวเดียวกัน


*มีปัญหาทางกระบวนการที่ซ่อนอยู่อะไรบ้าง ที่อาจจะกระทบต่อผลการปฏิบัติ  เช่น


ปัญหาความจำสั้นหรือมีความกังวลที่ไม่หยุดหย่อน


ฉันหวังจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไรระหว่างการสัมภาษณ์: คำถามที่จะถามผู้เชี่ยวชาญการประเมินที่มีการมองเห็นอย่างถูกต้อง


คุณเคยผ่านการฝึกอบรมในการทดสอบทางการศึกษาหรือไม่
คุณมีประสบการณ์อะไรในการทดสอบนักเรียนอายุรุ่นเดียวกับลูกของฉัน
คุณเคยทำการประเมินมานานเท่าไรแล้ว  คุณคุ้นเคยกับการทำการประเมินและการประเมินส่วนบุคคลที่โรงเรียนรัฐบาลในท้องถิ่นหรือไม่
คุณต้องการให้ฉันเตรียมข้อมูลอะไรให้คุณบ้าง
คุณจะติดต่อโรงเรียนของลูกผมเพื่อขอข้อมูลและบันทึกต่างๆ ไหม  คุณจะสัมภาษณ์ทีมของโรงเรียนหรือไม่
คุณจะสังเกตการณ์ลูกของฉันในชั้นเรียนไหม
คุณจะสัมภาษณ์ฉันไหม  คุณจะสัมภาษณ์ลูกของฉันอย่างไร
การประเมินรวมไปถึงการทดสอบต่างๆโดยทั่วไปที่ทำกันในโรงเรียนรัฐบาลหรือเปล่า
(นี่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสำหรับการประเมินทดสอบส่วนตัวซึ่งโรงเรียนสามารถทำหรือได้ทำแล้ว)


คุณจะใช้การทดสอบแบบไหน  คุณจะประเมินฐานะทางสังคม  ทางอารมณ์/หรือทางจิตวิทยาของเขาไหม
ฉันควรจะเตรียมลูกของตนเองสำหรับกระบวนการประเมินอย่างไร
รายงานครั้งสุดท้ายของคุณจะรวบรวมการประเมินทดสอบส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทำหรือไม่  เพื่อที่ว่า ฉันจะได้เห็นภาพรวมของจุดแข็งและความต้องการของลูกฉัน
ค่าใช้จ่ายในการประเมินและทำรายงานที่สมบูรณ์นั้นราคาเท่าไร
ฉันสามารถคาดหวังว่าจะได้รับผลการประเมินเร็วที่สุดเมื่อไร


 


หลังการสัมภาษณ์: คำถามทบทวนและติดตามผลเกี่ยวกับรายงานการประเมิน


รายงานผลการประเมินนั้นชัดเจนหรือไม่  ถ้าไม่  ผู้ประเมินสามารถจะตอบคำถามของฉันได้ทั้งหมดไหม  ถ้าไม่  ให้จดทุกคำถามที่ยังไม่ได้ตอบลงเพื่อว่าให้คุณสามารถติดตามโดยโทรศัพท์หรือโดยส่วนบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณสามารถเข้าใจได้
ฉันเข้าใจสิ่งที่นักวิชาชีพให้คำแนะนำสำหรับลูกที่อยู่บนพื้นฐานของการทดสอบนั้น
ฉันควรจะเดินหน้าอย่างไร  ฉันมีแผนอะไรที่จะทำให้การกระทำที่แนะนำให้หลายๆ อย่างบรรลุผลสมบูรณ์ โดย ทีมบรรณาธิการของ GreatSchools   (2007)


ที่มา:  Questions to Ask Specialists Who Evaluate for Learning Disabilities  by GreatSchools Editorial Staff (2007) from  http://www.greatschools.net


แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล ศรีอิสราพร ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา http://www.braille-cet.in.th