คำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 รอบ 12 เดือน

คำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  รอบ 12 เดือน  สามารถดาวน์โหลดรายลละเอียดได้ ที่นี่