คำสั่ง สอศ. ที่ 379/2558 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการฯ ตำแหน่งครู จำนวน 296 ราย

คำสั่ง สอศ. ที่ 379/2558
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู จำนวน 296 ราย

หนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0601/958 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 (หน้า 1-40)

หนังสือ สอศ. ที่ ศธ 0601/958 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 (หน้า 41-86)