คำสั่ง สอศ. ที่ 739/2558 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)

คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 739/2558
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.(2)
ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ…