คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก”(PABUK)


Download คำสั่ง ที่ด้านล่างค่ะ