คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
(Donwload ไฟล์ 6 ไฟล์ ที่ด้านล่างค่ะ)


1. คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 4 สิงหาคม 2553) 


 


2. ข้อปฏิบัติสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่


 


3. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถาประกอบการและสถานที่ทำงาน


 


4. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา 


 


5. แนวทางสำหรับสถาบันกวดวิชา ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านเกมส์


 


6. แนวทางสำหรับหอพักเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่


 


 


 


 


 


 


 


——————————————————————————


แหล่งที่มา : สำนักกิจการพิเศษ สป.ศธ.


 
 
 
 .pdf 1.Khamnaenam.pdf   
 .pdf 2.KhoPatibat.pdf   
 .pdf 3.NaeothangPongkan_work.pdf   
 .pdf 4.NaeothangPongkan_school.pdf   
 .pdf 5.NaeothangPongkan.pdf   
 .pdf 6.NaeothangPongkan_hophak.pdf