คุณหญิงกัลยา ควงครูโอ๊ะเปิดกีฬา “เสมา คัพ” ย้ำกีฬาเป็นยาวิเศษ สร้างสัมพันธ์ รวมหัวใจความสามัคคีชาวการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. และรักษาราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ โดยโครงการและกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ ด้านการพัฒนาจิตใจ และด้านการสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมทุกฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบความสุขความสำเร็จในกิจการงานต่าง ๆ โดยทั่วกัน ขอให้การจัดกิจกรรม และการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ” คุณหญิงกัลยา กล่าว

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
10/3/2564