คุณหญิงกัลยา รมช.ศธ. ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม​ 2563 คุณหญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ร่วมกิจกรรม​ VALAYA จิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ เป็นประธาน และมีคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา​ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​วไลยอลงกรณ์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์​ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 width=
 width=
 width=
 width=
พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ที่พร้อมใจกันมาร่วมชุมนุม ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชวิริยอุสาหะ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ราษฎรมีภูมิคุ้มกัน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพย์ในผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โครงการหลากหลายอันเกิดจากพระราชดำริและพระปรีชาสามารถ ล้วนได้รับการยกย่องทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานอันทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีได้เริ่มที่ใจเรา” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการทำประโยชน์แก่สังคม เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ​ และ รมช.ศึกษาธิการ​ ได้เยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ “ฐานอุทกธารอาหารเพื่อชุมชน” โดยได้ปล่อยปลา ให้อาหารปลา และปลูกพืชน้ำ, “ฐานความมั่นคงด้านอาหาร เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​” ร่วมปลูกผักเกษตรทฤษฎีใหม่ และร่วมกิจกรรม Active Learning กับนักเรียนจิตอาสา จำนวน 50 คน, “ฐานวิถีไทยร่วมสมัย” ร่วมกิจกรรมครัวเรือนพอเพียง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์​ชุมชน แจกพันธุ์พืชและผักให้กับประชาชน เป็นต้น

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ทิพย์​สุดา ศรีษะแก้ว, ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
14/10/2563