คุณหญิงกัลยา เป็นกำลังใจให้นักเรียนสอบเข้า ม.4 ที่ รร.สตรีวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา, นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 width=

 width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้พบว่าทางผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียนสตรีวิทยา ในการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การดูแลความสะอาด การเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) การจำกัดจำนวนนักเรียน ห้องสอบละไม่เกิน 20 คน การเปิดห้องสอบให้โปร่งอากาศถ่ายเท ปรับข้อสอบให้เหมาะกับระยะเวลาการสอบทุกวิชา รวมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เป็นต้น ซึ่งเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

โดยมีสัดส่วนในการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 187 คน เปิดรับ 31 คน และกลุ่มวิชาเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 49 เปิดรับ 20 คน

“โอกาสนี้ขอให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบในครั้งนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังและตั้งใจไว้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/6/2563