คุณหญิงกัลยา เป็นประธานการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สำคัญ หลายประเด็น อาทิ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งบริหารการศึกษา ตลอดจน (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://otepc.go.th/th/content_page/item/3327-3-2564-2.html

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/3/2564