คุณหญิงกัลยา เยือน จ.ขอนแก่น ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ย้ำการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สวนสาธารณะโคกหนองแต้ อำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการทักษะอาชีพ นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โรงเรียนชุมชนบ้านโคก จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นายณัฐวุฒิ อภิวัฒน์น้ำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคก คณะครู นักเรียน และประชาชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกชุมชน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น กำลังเป็นที่สนใจ เนื่องจากทำให้เกิดผลกระทบมากมายทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหา เพื่อรักษาผืนป่าให้อยู่ยั่งยืน ยาวนานต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ทุกคนช่วยดูแลต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ให้เจริญเติบโต อุดมสมบูรณ์ คืนความสมดุลให้ธรรมชาติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งอาหาร ที่สำคัญยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในเวลาต่อมา รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่โรงเรียนชุมชนบ้านโคก ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งมีนักเรียนได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนักเรียนยากจนและขาดแคลน จำนวน 35 คน โดยทางโรงเรียนได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งได้นำมาจัดทำโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สนองนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ถือว่าเป็น Best Practice โดยได้จัดกิจกรรมควบคู่กับการเรียนตามหลักสูตรปกติ และทักษะอาชีพ ที่จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต เช่น การเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมปลูกผักหวาน เป็นต้น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/8/2563