คุณหญิงกัลยา และ รมว.ยธ. จับมือเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์ฯ ยก “คุณหญิงกัลยาโมเดล บำบัดผู้ติดยาด้วยครอบครัว” เป็นแนวทางช่วยเยาวชนให้กลับมาเรียนหนังสืออย่างมีความสุข

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว: กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ บ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 width=

 width=

 width=

 width=

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากการที่ได้หารือกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ​ เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว: กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว จึงได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติ เดินหน้าดำเนินการ และถือโครงการนี้เป็น “คุณหญิงกัลยา โมเดล บำบัดยาเสพติดด้วยความรักในครอบครัว” โดยคาดหวังว่าโมเดลนี้ จะสามารถช่วยเหลือคนในสังคมได้มากขึ้น ครอบครัวจะกลับมามีความสุข อีกทั้งเยาวชนที่ติดยาเสพติดก็จะสามารถกลับมาเรียนหนังสือ และมีอนาคตที่ดีได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ยาเสพติด เป็นบ่อนทำลายชาติมาช้านาน ซึ่งรัฐบาลพยายามป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากเรื่องเหล่านี้ อีกทั้ง ยังมีแนวทางในการช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดแล้ว ให้ได้รับการบำบัดและสามารถเลิกยาเสพติดได้ โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนในครอบครัวเลิกยาเสพติดได้ คือ “ครอบครัว” โดยให้คำนึงไว้เสมอว่า “ผู้เสพ ไม่ใช่ผู้ร้าย แต่เขาเพียงแค่ไม่สบาย กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัวนี้ คือ ค่ายยาวิเศษ ที่จะช่วยผู้เสพด้วยวิธีครอบครัวบำบัดได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้รับฟังปัญหาจากบุคคลในครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติเรื่องยาเสพติด ที่เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน และเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมอีกด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/8/2563