คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

          ด้วยงานสวัสดิการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ในคณะอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 มีความประสงค์เผยแพร่คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                0 2628 5624