งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ (Book Expo Thailand ๒๐๑๕) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมี  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วาด”  หมายถึงในยามนี้ ทุกคนอยากวาดอะไรก็ได้ อยากวาดฝันประเทศอย่างไร อนาคตอย่างไร ซึ่งหนังสือคือส่วนหนึ่งของความรู้ที่เป็นคำตอบ และช่วยสะกิดสังคมให้นึกถึงอนาคตทั้งในระดับปัจเจกและระดับชาติ ในวันที่เราทุกคนต้องมาเริ่มต้นวาดทุกอย่างใหม่ร่วมกัน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสืออย่างมาก การจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ภายใต้แนวคิด “วาด” ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานของรัฐบาลที่กำลังวาดภาพประเทศในอนาคต ตลอดจนวาดทิศทางในการเดินหน้าร่วมกัน รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้สามารถก้าวทันโลกได้ เชื่อว่าการอ่านจะมีส่วนช่วยทำให้เด็กเรียนรู้และสร้างความสนใจได้อย่างมาก และจะนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การอ่านที่มีเทคนิคที่ดีหรือกลยุทธ์ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ได้ ก็สามารถเป็นหนึ่งในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ช่วยพัฒนาทักษะ ความคิด คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสุขภาพร่างกายด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันเรื่องการอ่านในทุกวิถีทางต่อไป

 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับตัวแทนภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันจัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ และเยี่ยมชมบูทต่างๆภายในงาน

               

                                                                                                                                                                                 ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร,ธเนศ/ภาพ

                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ  สอ.สป.