จัดซื้อโปรแกรมเทมเพลตการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม (Non Coding) จำนวน 100 ชุด