จิตใสไร้ทุกข์

 “จิตใส ไร้ทุกข์


 


 โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์


กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม


ณ ห้องวิเทศสโมสรสร ส่วน 3


กระทรวงการต่างประเทศ


 


วันศุกร์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2552 เวลา 13.30-14.30 น.


โครงการพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย


 


(ดาวน์โหลดไฟล์ powerpoint ที่ด้านล่างค่ะ)