จ้างจัดงานโครงการ “จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” กิจกรรมโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา