จ้างบริการเต็นท์, ตกแต่งระบายสี, ผ้าฝ้าปิดด้านในเต็นท์และพัดลมไอน้ำ