ชุมนุมลูกเสือ จชต.ครั้งยิ่งใหญ่

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่สุดที่เคยจัดกันมา โดยมีลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกับลูกเสือไทยกว่า 5,000 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมพิธีเปิด

เมื่อบ่ายวันนี้ (จันทร์ 20 มีนาคม 2560) ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา,  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่12 จ.สตูล โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และพล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีครู ผู้บังคับการค่าย และลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

พิธีแถลงข่าว เริ่มต้นด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะผู้บริหารลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน จากนั้นเป็นการแสดงละครของเหล่าลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธ 42 คน ในเรื่อง “หัวใจนักรบ”

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมีศักยภาพของลูกเสือในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการลูกเสือและเนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลถึงการสร้างสังคมไทยให้มีความรู้รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวังให้กิจการลูกเสือจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไป

โดยในพิธีเปิดวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากมาเลเซียเข้าร่วมพิธีเปิดอีกด้วย คาดว่างานชุมนุมครั้งนี้จะมีลูกเสือเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ได้แก่ ลูกเสือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เฉพาะพิธีเปิดคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นการชุมนุมลูกเสือระดับนานาชาติ ที่มีการสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหลายประเทศในอาเซียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันจักรี “6 เมษายน 2560” จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ของเหล่าบรรดาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้อีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า กิจกรรมการเข้าค่ายงานชุมนุมครั้งนี้ จะแบ่งฐานกิจกรรมของการชุมนุมลูกเสือเป็น 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมเทิดไท้พระบรมราชจักรีวงศ์ และกิจกรรมประตูสู่อาเซียน

 

ทั้งนี้ ศปบ.จชต. และจังหวัดสตูล ได้เตรียมความพร้อมแล้วในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีความสะดวกปลอดภัยทุก ๆ ด้าน ในระหว่างการเข้าค่ายชุมนุมครั้งนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
20/3/2560