ช่วยเหลือประชาชนที่สงขลา

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด “ปนัดดา” นำผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่ อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ จากนั้นพบปะสนทนากับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” รวมทั้งเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

ให้ความช่วยเหลือตามโครงการ “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน” ที่ อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น.  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ศธ. อาทิ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน., นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน เสื้อผ้าชุดนักเรียน และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย ณ ศาลาประชาคม อ.ระโนด และศาลาประชาคม อ.กระแสสินธุ์

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ และมีพระราชโองการสั่งให้องคมนตรีได้ติดตามดูแลประชาชนที่ประสบภัย ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงรับสนองพระราชดำริ ด้วยการจัดโครงการ  “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน” พร้อมทั้งจัดขบวนคาราวานนักศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา และนักศึกษา กศน. ทั่วประเทศ มาให้ความช่วยเหลือพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง 5 องค์กรหลัก ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราชตามลำดับ

ส่วนการเดินทางมาที่ จ.สงขลา ครั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ซึ่งเกิดเหตุความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่จะต้องทำคือ การให้หน่วยงาน นักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษา และ กศน.ทั่วประเทศ ที่มีจิตอาสา มาระดมให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวใต้ พร้อมทั้งนำทักษะของเด็กอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งที่ จ.สงขลา นอกจากจะมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาและ กศน. ใน จ.สงขลา มาให้บริการแล้ว ยังมีนักศึกษาอาชีวศึกษาและ กศน.จากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด ฯลฯ มาให้บริการด้วย และในส่วนของผู้บริหาร ศธ. ที่เดินทางมาครั้งนี้ ก็ช่วยกันมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจทั้งผู้ประสบเหตุอุทกภัย ตลอดจนครูอาจารย์และนักศึกษาที่มีจิตอาสามาให้บริการในครั้งนี้เช่นกันด้วย

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่ารัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ มาโดยตลอดเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ และขอให้ข้าราชการทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญ และรัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนงบกลางเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย

ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นว่าคนไทยมีความรักสมัครสมานสามัคคี ยึดมั่นความอยู่รอด เอกภาพของประเทศชาติมาโดยตลอด


บรรยาย “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ที่ รร.มหาวชิราวุธ

เวลา 13.30 น.  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ได้พบปะสนทนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ


● เยี่ยมเยียนครูและนักเรียน รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2

เวลา 15.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ณ หอประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ก่อนเดินทางกลับ และโพสต์เฟซบุ้คส่วนตัว (@Panadda Diskul) ด้วยว่า “กระผมขอให้ลูกหลานนักเรียน ญว.2 ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จงหายป่วยโดยเร็ว คลาดแคล้วจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง”

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
23/1/2560