ช่วยเหลือ รร.ที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่สงขลา

รมช.ศธ.”พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ลงพื้นที่สงขลา
เร่งช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม


จังหวัดสงขลาเมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งตรวจสภาพความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ที่โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) อำเภอระโนด

ในการนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งได้รับการบริจาคสนับสนุนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มบุคคลภายนอก ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากร และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 696 โรง ในจำนวนนี้ได้รับผลกระทบจำนวน 149 โรง รวมมูลค่าความเสียหาย 47,316,706 บาท แบ่งเป็น

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 41 โรง ได้รับผลกระทบ 13 โรง ประมาณการความเสียหาย 8,205,000 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา จำนวน 472 โรง ได้รับผลกระทบ 123 โรง ประมาณการความเสียหาย 37,800,106 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 30 โรง ได้รับผลกระทบ 4 โรง ประมาณการความเสียหาย 736,500 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 โรง ได้รับผลกระทบ 1 โรง

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 143 โรง ได้รับผลกระทบ 8 โรง ประมาณการความเสียหาย 575,100 บาท

ด้านนักเรียนโรงเรียนวัดจาก สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย กล่าวว่า น้ำได้ท่วมสูงทั้งที่บ้านของตนและที่โรงเรียน มีความลำบากในการใช้ชีวิตและการมาเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วงแรกต้องโดยสารเรือเพื่อมายังโรงเรียน กระทั่งน้ำท่วมสูงจนโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ทำให้ต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน แม้ว่าในวันนี้ (14 ธันวาคม 2559) จะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติแล้ว แต่การเดินทางก็ยังยากลำบาก เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหาย และสนามเด็กเล่น รวมทั้งสนามกีฬาไม่สามารถใช้การได้เพราะยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูง

ในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเค็ด (แก้วคุรุประชานุสรณ์) ซึ่งได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำระโนด จึงทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่สามารถขนย้ายไว้ในที่สูงได้ทัน เนื่องจากระดับน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แม้ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว แต่ก็ยังคงทิ้งความเสียหายไว้ ส่งผลให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียน ครู และนักเรียน รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการบรรเทาความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเร่งปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาให้กลับมามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์แก่ประชาชน ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ที่ศาลาประชาคม เทศบาล ต.ระโนด และในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ที่วัดวารีปาโมกข์ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด โดยมี 6 หน่วยงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันให้บริการ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัฐ ประธานราษฎร์ นิกร) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว พร้อมรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปแก้ไขและฟื้นฟูสภาพของโรงเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีเหตุอุทกภัยก็ตาม ทั้งนี้ ในส่วนของการฟื้นฟูอาคารเรียน จะติดตามเร่งรัดให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
14/12/2559